Na początek

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

POMAGAJMY JEŻOM

Jeżom trzeba pomagać nie tylko dlatego, że są pożyteczne. Są one przede wszystkim ambasadorami drobnych ssaków i innych naziemnych dzikich zwierząt, które przenikają do ludzkich osiedli. O ile dorosłe ptaki mogą łatwiej unikać niebezpiecznych miejsc, dla drobnych ssaków ludzkie osiedla są najeżone niezamierzonymi (a czasem zamierzonymi) pułapkami i zagrożeniami jakie stanowią np. drogi czy koszenie i wypalanie roślinności. Szybkość, sezonowa nieprzewidywalność i technologiczna komplikacja ludzkich działań powodują, że zwierzęta często nie mają szans się do nich przystosować. Dotyczy to szczególnie jeży, które polegają na swojej kolczastej osłonie, niestety zupełnie nieskutecznej przed samochodem, kosiarką czy ogniem. Dlatego na uznanie zasługują wszelkie społeczne inicjatywy pomocy tym zwierzętom tym bardziej, że w Polsce ratownictwo dzikich zwierząt jak dotąd nie ma żadnego wsparcia ze strony władz.
 
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski - zoolog, bioetyk, pracownik naukowy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt w Polsce.
 
 
Program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży jest realizowany przez wrocławską EKOSTRAŻ od 2010 roku we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Jeży Fundacji "IGLIWIAK" w Krakowie. Jego "dobrym duchem" od samego początku jest szef krakowskiego Ośrodka - Andrzej Kuziomski, o którym bez przesady powiedzieć można, że kilka lat temu zainicjował w Polsce zarówno instytucjonalnie, jak i mentalnie poważną humanitarną ochronę jeży, która na zachodzie Europy jest oczywistością od dawna.
 
Istniejące od milionów lat jeże, bytujące współcześnie głównie w bliskim sąsiedztwie człowieka, nie są przystosowane do radzenie sobie z takimi jego wynalazkami jak pędzące o zmierzchu samochody czy kosiarki do trawy. Okaleczone i cierpiące wymagają opieki oraz ochrony. Tym bardziej, że człowiek żyje coraz bardziej „sterylnie”, niszcząc dzikie przestrzenie wokół siebie, które są naturalnymi schronieniami dla jeży. Stąd też namawiamy naszym programem zarówno do reagowania na cierpienie jeży i udzielanie im kompetentnej pomocy, jak też do kreowania w swoim sąsiedztwie przestrzeni przyjaznych dla tych starych ssaków.