Pomóż pomagać jeżom

Interwencje EKOSTRAŻY na rzecz dolnośląskich jeży oraz ich humanitarną ochronę można wspomóc poprzez wpłatę darowizny na konto bankowe: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu, ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław, BOŚ BANK S.A. O. we Wrocławiu, 78 1540 1030 2103 7774 4098 0001 z dopiskiem "JEŻE".  Zebrane środki wykorzystane zostaną na finansowanie opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia dla jeży z interwencji EKOSTRAŻY.

ONLINE:

 

Zachęcamy także do wsparcia darowizną zawsze licznych jeży, które znajdują się pod troskliwą opieką Andrzeja Kuziomskiego w jego Ośrodku Rehabilitacji Jeży "IGLIWIAK" w Krakowie. Jeżom z Krakowa także zawsze przyda się każdy grosz. Zebrane środki Fundacja "IGLIWIAK" wykorzystuje na sfinansowanie leczenia i wyżywienia jeży. Konto bankowe: Fundacja Igliwiak, ul. Kąpielowa 4, 30-434 Kraków, BZ WBK 92 1090 1665 0000 0001 1470 5423.
 
ONLINE:

(PayPal: igliwiak@tlen.pl)