Humanitarna ochrona jeży

Wrocławska EKOSTRAŻ od 2010 roku prowadzi finansowany wyłącznie z ofiarności publicznej program HUMANITARNEJ OCHRONY DOLNOŚLĄSKICH JEŻY.
 
Polega on na udzielaniu pomocy weterynaryjnej osobnikom rannym i osłabionym z Dolnego Śląska, w szczególności z Miasta Wrocławia i jego okolic, uwalnianiu ich na wolność lub przemieszczaniu do ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych (jeśli istnieje konieczność rehabilitacji osobników a ośrodek wyrazi zgodę na przyjęcie pacjenta). Trafiają do nas osobniki m.in. pokąsane przez zwierzęta domowe, potrącone przez samochody, poważnie poranione przez kosiarki do trawy i inne elementy ludzkiej infrastruktury lub poparzone w wyniku wypalenia traw. Na ogół znajdują się w bardzo złym stanie ogólnym, bezpośrednio zagrażającym ich życiu; prawie zawsze znacznie później niż powinny.
 
Program z zasady ukierunkowany jest na ochronę indywidualnych osobników przed cierpieniem wynikającym z ludzkiej bezmyślności, obojętności  i celowego okrucieństwa. Od samego początku obejmuje także edukację w zakresie humanitarnej ochrony jeży (ich biologii, zagrożeń, strategii pomocy etc.) realizowaną poprzez liczne szkolenia, wykłady i prelekcje.
 
Powstał z konieczności. Po pierwsze, jeżowi pacjenci stanowią bardzo liczną grupę zwierząt dzikich, które trafiają do EKOSTRAŻY w celu udzielenia im natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Wynika to wprost z tego, że w wyniku postępującej antropopresji współcześnie jeże po prostu są skazane na życie w otoczeniu człowieka. A więc także na cierpienie powodowane jego działalnością. Po drugie, brak jest instytucjonalnych rozwiązań w zakresie udzielania profesjonalnej interwencyjnej pomocy jeżom (innym zwierzętom dzikim także, ale to inna historia). Ludzie, którzy znajdą cierpiącego jeża są przez instytucje publiczne odsyłani donikąd mimo tego, że po prostu osobnik wymaga natychmiastowej pomocy. Lekarze weterynarii bardzo często także nie są zainteresowani udzieleniem pomocy cierpiącemu zwierzęciu, odmawiają jej udzielenia lub udzielają jej w sposób nieprofesjonalny. Po trzecie, rzetelna organizacja ochrony zwierząt (jaką od początku stara się być EKOSTRAŻ), powinna udzielać opieki i ochrony WSZYSTKIM zwierzętom, które jej potrzebują. Ilość jeży, które do nas trafiły od 2010 roku świadczy o tym, że istnieje ogromny problem z zapewnianiem im ochrony przed cierpieniem a nas upoważnia do szczególnego wyodrębnienia tej sfery działalności EKOSTRAŻY.
 
Oparty wyłącznie na wolontariacie i ofiarności publicznej EKOSTRAŻOWY program humanitarnej ochrony jeży jest od początku życzliwie wspierany (merytorycznie, rzeczowo i finansowo) przez Andrzeja Kuziomskiego z krakowskiego „Pogotowia Jeżowego” Fundacji „Igliwiak”. Dzięki jego pomocy, posiadamy rzetelną wiedzę o ochronie jeży, specjalistyczny sprzęt oraz leki.
 
W wyniku naszego programu nie tylko bezpośrednio pomogliśmy wielu jeżom, którym nikt inny z różnych powodów by nie pomógł. Wiemy także na pewno, że rozbudziliśmy nim na Dolnym Śląsku zainteresowanie jeżami i ich ochroną. Jeże są OK i warto im pomagać zarówno interwencyjnie, jak też przeciwdziałając potencjalnym zagrożeniom dla ich życia w naszym cieniu.
 
Kontakt w sprawie programu: Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "EKOSTRAŻ" we Wrocławiu, tel. 605 78 22 14, e-mail: jeze@ekostraz.pl