Kontakt

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław
 
Tel. 605 78 22 14, 883 404 888 / E-mail: jeze@ekostraz.pl / WWW: ekostraz.pl / FB: facebook.com/EKOSTRAZ
 

TELEFON ALARMOWY (DOLNY ŚLĄSK, 24 H): 605 78 22 14
 

KRS: 0000352569, REGON: 021214549, NIP: 898-217-36-04

 

Komunikat

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jest działającą na zasadach non-profit organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest humanitarna ochrona zwierząt domowych, gospodarskich, dzikich i wolno bytujących. EKOSTRAŻ nie zatrudnia nikogo i nie prowadzi działalności gospodarczej, opierając swoje funkcjonowanie wyłącznie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. EKOSTRAŻ podejmuje interwencje w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz konieczności udzielenia pomocy zwierzętom (w tym pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim). Więcej o EKOSTRAŻY: ekostraz.pl